जानकारी · २०७१ चैत्र २८ 0

आफ्नो परिवारलाई कसरी युएई ल्याउने ?


रामकुमार परियार    | २०७१ चैत्र २८


के तपाई युएईमा हुनुहुन्छ ? आफ्नो परिवारको सदस्य (बाबुआमा,छोराछोरी वा पतिपत्नी ) लाई यहाँ ल्याउन चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने त्यसको प्रक्रिया र आवश्यक कागजातको बारेमा राजदुतावास द्वारा जारी सूचना यहाँ जस्ताको त्यसतै प्रस्तुत गरेको छु ।
नेपाली दुतावासले प्रकाशित गरेको सुचना –
संयुक्त अरब ईमिरेट्समा काम गर्ने वा वसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले आफूमा आश्रित परिवारका सदस्य (पती, पत्नी, वावु आमा र छोरा छोरी मात्र) लाई आवासीय भीसा (Residence Visa),भ्रमण भीसा (Visit Visa) वा पर्यटक भीसा (Tourist Visa) मा यू.ए.ई. ल्याउन राजदूतावासको सिफारिस माग गर्दा निम्नबमोजिमका कागजातहरू संलग्न गरी निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ –
(१) निवेदकको राहदानी र भीसाका प्रतिलिपिहरू
(२) यू.ए.ई. आउने निवेदकको आफन्तको राहदानी र भीसाका प्रतिलिपिहरू
(३) निवेदकसँगको सम्बन्ध खुल्ने विवाह दर्ता/नाता प्रमाणित/जन्म दर्ता/नागरिकताको प्रमाणपत्रको  प्रतिलिपि (यस्तो कागजात खास गरी पत्नी वा पतिलाई ल्याउनका लागि नेपालका सम्बन्धित निकायहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रमाणित गराई यस राजदूतावासबाट समेत प्रमाणित गराएको हुनुपर्नेछ ) । यस्ता कागजात अंग्रेजी भाषामा हुन आवश्यक छ । 
(४) निवेदकले काम गर्ने कम्पनीको सेलरी सर्टिफिकेट (तलवमान दिरहाम चार हजार (४,०००.००) वा सो भन्दा माथि हुनुपर्ने)

(५) घर भाडा संझौतापत्र (Tenancy Contract) को प्रतिलिपि थान १ (आफ्नो नाममा आवास सुविधा नभएको र कम्पनीको आवास सुविधामा वस्ने भएमा कम्पनीको No Objection पत्र आवश्यक पर्ने साथै अरूले लिएको कोठामा साझेदारीमा वसेको भए टेनेन्सी कन्ट्रयाकको प्रतिलिपि संलग्न राखी सो व्यहोरा   निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ)
यस राजदूतावासको आगन्तुक कक्ष/काउन्टरमा उपलव्ध तथा यसै वेवसाइटको Download सेक्सनवाट पनि प्राप्त गर्न सकिने एक निवेदन फाराममा उल्लिखित कागजातहरू संलग्न राखी निवेदन दर्ता गराउनु पर्ने छ । रीतपूर्वक फाराम नभरेको वा आवश्यक कागजातहरू नपुगेको तथा अन्य कुनै समस्या भएको निवेदन उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
सिफारिस पत्र लिन १:३० बजे भित्रै आउनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुराेध छ ।
पर्यटकीय वा अन्य विभिन्न काम विशेषले भिजिट वा टुरिस्ट भीसामा संयुक्त अरब र्इमिरेट्सको भ्रमण गर्न चाहने नेपाली नागरिकहरूले आफू नेपाल अध्यागमनवाट यस तर्फ उडान गर्न पाउने कुराको पूर्ण प्रत्याभूति नभई यू.ए.ई को भीसा प्राप्त गर्ने, होटल वुक गर्ने र हवाई जहाजको टिकट खरिद गर्ने लगायतका कामहरू नगर्नु नगराउनु हुन नेपाली राजदूतावास सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ ।