अनुभुती · २०७१ पुष २३ 0

अपुर्ण हुन्छ !!!


रामकुमार परियार    | २०७१ पुष २३


– व्यावहारीकता विनाको शिक्षा अपूर्ण हुन्छ ।
– योजना विनाको लक्ष्य अपूर्ण हुन्छ ।
– उत्साह विनाको सुरूवात अपूर्ण हुन्छ ।
– आत्मविश्वास विनाको कार्य अपूर्ण हुन्छ ।
– साहस विनाको अस्त्र अपूर्ण हुन्छ ।
– गन्तव्य विनाको यात्रा अपूर्ण हुन्छ ।
– त्याग विनाको प्रेम अपूर्ण हुन्छ ।
– सुगन्ध विनाको फूल अपूर्ण हुन्छ ।
– संघर्ष विनाको सफलता अपूर्ण हुन्छ ।
– सपना विनाको मान्छे अपूर्ण हुन्छ ।